Inschrijven

Middels ons inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een training, opleiding, workshop of overige activiteiten.
U ontvangt een bevestiging van uw deelname. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de training, opleiding, workshop of andere activiteit ontvangt u een programma en een routebeschrijving. Mocht de training, opleiding, workshop of activiteit zijn volgeboekt, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te bespreken. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u uiterlijk vier weken voor de uitvoeringsdatum bericht en bieden wij u, indien mogelijk, een alternatief. U bent dan vrij hier al dan niet op in te gaan.

Betaalwijze
U ontvangt een factuur.
Betaling dient bij inschrijving plaats te vinden.

Verhindering
U kunt zich altijd laten vervangen in geval van verhindering.
Dit geldt echter niet bij vervolgtrainingen en ook niet bij opleidingen.

Annulering
Zie onze algemene leveringsvoorwaarden.

Privacy