Communicatie trainingen

De kwaliteit van de communicatie – of, beter gezegd: de kwaliteit van de interactie – is de sleutel tot kwaliteit en productiviteit van een organisatie. JT&A verzorgt communicatietrainingen op individueel-, team- en organisatieniveau, op zo ongeveer elk denkbaar gebied.

Bijvoorbeeld:

  • Beoordelings- en functioneringsgesprekken
  • LSD-gesprekken (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
  • Feedback geven en ontvangen
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Communiceren: messcherp, elegant en kristalhelder, over de kern van de zaak
  • Vergaderen met ‘zin’
  • Solliciteren met effect
  • Klantgestuurd handelen
  • Klantgericht telefoneren: professioneel en pro-actief

We werken altijd met helder omschreven doelstellingen die vooraf worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld een professionele vergadercultuur creëren, een negatieve teamsfeer omzetten in een stimulerende cultuur, een ‘ingeslapen’ afdeling in beweging te brengen, betere commerciële resultaten behalen …

Dat betekent dat de focus nooit alleen ligt op de techniek van het communiceren, maar dat we altijd een koppeling maken naar gedrag, van een individu of naar bijvoorbeeld dominantie in een team, in de context. Het echte werk dus … omdat dat werkt!

JT&A zet regelmatig professionele acteurs in om ervoor te zorgen dat gewerkt wordt met levensechte situaties. Deelnemers worden op een prikkelende, vaak humorvolle wijze aangespoord om het beste van zichzelf te laten zien én onverwachte kwaliteiten in zichzelf en anderen te ontdekken en te benoemen.

Het inbrengen van de eigen authenticiteit en het leren waarderen van de eigenheid van de ander speelt een belangrijke rol. Uitgangspunt is altijd dat elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen functioneren en leren, en zich bewust is van zijn betekenis voor het leerproces van de ander.