DIFERENCI

De wereld van verschillen

‘Ik ben uniek, anderen ook!’

DIFERENCI is de wereld van verschillen in de praktijk van alledag, bedoeld om middels coaching, training en facilitating een krachtige en blijvende beweging op gedragsniveau te bewerkstelligen, zodat al die mooie verschillen hun werk kunnen doen, iedere dag weer.

Die verschillen op de werkvloer manifesteren zich iedere dag weer, in ieder team of in iedere organisatie. Bijv. in de kwaliteit van de interactie, in irritaties over en weer of in de onder- en bovenstroom van een professionele cultuur.
Inzicht in verschillen geeft in elk professionaliseringsproces een vliegwieleffect.

JT&A heeft de theorie van Human Dynamics aangevuld met voortschrijdende inzichten en actuele ontwikkelingen én vertaald naar de praktijk van alledag. Bruikbaar en functioneel.

Immers, een theorie alleen creëert geen beweging. Het gaat erom wat je ermee doet.

DIFERENCI

  • Maakt de verbinding van de theorie naar de praktijk, naar concreet handelen.
  • Is een praktisch, breed totaalconcept om verschillen in gedrag op de werkvloer te zien, te benoemen, te begrijpen en te waarderen, maar vooral om verschillen in kwaliteiten te benutten.
  • Brengt het beste uit verschillende methodieken, ervaringen en inzichten samen.
  • Biedt het referentiekader om verworven inzichten ook daadwerkelijk, blijvend, toe te passen.

Alle materialen zijn in de ‘eigen bedrijfskeuken’ ontwikkeld. Deze hedendaagse materialen maken het mogelijk om trainingen actueel, effectief en boeiend te ondersteunen.

– Het woord DIFERENCI is ontleend aan het Esperanto, een taal die ontwikkeld is om taal- en cultuurverschillen in de wereld te overbruggen. Het betekent letterlijk: verschillen.

Noot: de grondleggers van Human Dynamics zijn Sandra Seagal en David Horne.

“We don’t see the things as they are, we see them as we are.”

De trainingen DIFERENCI De Basis en De Verdieping worden zowel in open inschrijving als in-company gegeven.
In-company trainingen zijn uiteraard maatwerk.


HUMAN DYNAMICS HET FUNDAMENT LEES MEER