Disclaimer

Disclaimer
Deze website is eigendom van janssen training & advies te Meerssen.

De disclaimer heeft betrekking op alle informatie op de websites van janssen training & advies.

Betrouwbaarheid informatie
De gegevens op de websites van de janssen training & advies zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie in het geheel, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. janssen training & advies kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging te wijzigen en/of buiten gebruik te stellen.

Aansprakelijkheid
janssen training & advies is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van janssen training & advies heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen, zonder schriftelijk toestemming vooraf van janssen training & advies.

Daar waar bovenstaande niet in voorziet, verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.