DIFERENCI coaching

Individuele Coaching

“Je kunt een mens niets leren, je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. ” (Galilei)

Wie zich laat coachen door JT&A kiest voor een veilige en ontspannen sfeer waarin heel hard gewerkt wordt. We bieden gerichte ondersteuning met de vraagstelling en het concrete gedrag van de gecoachte als uitgangspunt.

Maatwerk dus in optima forma. De basis is altijd:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat doe ik?

De focus ligt op je (on)eindige mogelijkheden.

Je verkrijgt inzicht in je eigen situatie, wordt uitgedaagd te kijken vanuit andere perspectieven en je leert nog scherper te reflecteren op eigen gedrag. En, om hiervoor de volle verantwoordelijkheid te nemen. In essentie zien we elk coachingsgesprek als een kans en uitnodiging tot persoonlijke groei.


Teamcoaching

Een teamcoachingstraject begint in de regel met een TEAMSCAN.

Kijken met de bril van DIFERENCI!

Inzicht in de verdeling van de aanwezige persoonlijkheidsdynamieken geeft tegelijkertijd inzicht in de cultuur van het team, c.q. organisatie. En dat geeft dan weer concrete handvatten om deze cultuur positief te beïnvloeden.

HOE DAN OOK …

Is onze definitie van een succesvol team …

Een team met een hoge kwaliteit van de interactie

EN

een hoog commitment op doelen (resultaatgerichtheid).

Een team dat werkt vanuit gezamenlijkheid met individuele verantwoordelijkheden

EN

EIGENAARSCHAP!

In een succesvol teamtraject mogen verschillen er zijn!
We zien de verschillen, begrijpen en waarderen de verschillen en, last but not least, we benutten de verschillen.