De Verdieping – DIF 2 in-open-inschrijving

DIFERENCI, De wereld van verschillen in de Praktijk – DIF 2

In open inschrijving

Alles begint en eindigt met persoonlijk leiderschap.
Wie ben je?
Wat doe je met je kwaliteiten?

Verdiepingstraining  (Vervolg op De BASIS – DIF 1)
DIFERENCI – De Verdieping is gevalideerd door Registerleraar.nl [14RU]

Voor eenieder,

 • die zich bewust is van de verschillen tussen mensen en wil aansturen vanuit de kracht van het verschil.
 • die verschillen als kansen ziet om beter aan te sluiten.
 • die de meerwaarde van de verschillen optimaal wil benutten.

Inhoud verdieping ten aanzien van:

 • persoonlijk leiderschap
 • het herkennen van een dominante dynamiek in je organisatie/team
 • verschillen benutten in veranderprocessen
 • samenwerken, teamprocessen
 • onzekerheden en stressfactoren
 • communicatie in de praktijk: in tweegesprekken, in  overleg/vergadersituaties, feedback geven.
 • reflectie op eigen handelen: kritisch kijken naar jezelf in actie.
 • leren met en van andere professionals.

Geen ergernis … maar energie!