DIFERENCI in de onderwijspraktijk

Van primair onderwijs tot en met academisch onderwijs.

JT&A verzorgt begeleidingstrajecten voor onderwijsorganisaties die het niet willen laten bij inzicht, maar de kracht van het verschil daadwerkelijk willen implementeren in de praktijk van alledag.

Uitgangspunt is daadwerkelijk optimaal aansluiten op de centreringen van leerlingen/studenten. We gaan verschillen in onder meer het verwerven van nieuwe materie, in leerbehoeften en in behoeften met betrekking tot communicatie en samenwerking zeer concreet onderzoeken, uitwerken en toepassen in de werksituatie.

Zowel cognitieve als pedagogische, didactische en sociale aspecten worden meegenomen in de benadering.

En in alle gevallen is de sleutel tot succes de leraar, de docent.

JT&A verzorgt interne DIFERENCI -specialistenopleidingen.De kwaliteit van de interactie op de werkvloer en diverse manieren van gespreksvoering maken een substantieel onderdeel uit van deze opleiding.

Als u hierover in gesprek wilt … we horen graag van u!