Feedback op de werkplek

Ben je eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe een onafhankelijke buitenstaander naar je functioneren kijkt?

Nodig me dan uit op de werkplek. Ik zou bijvoorbeeld een of meerdere teambijeenkomsten kunnen bijwonen, of helpen reflecteren op de dagelijkse werkzaamheden. Ik kijk naar het gedrag, mede – impliciet of expliciet – door de bril van DIFERENCI.

Doel is om te komen tot een scherper zicht op eigen handelen in de dagelijkse praktijk van alledag, in relatie tot de omgeving, uiteraard.
De route hierbij is: van inzicht naar beinvloeden  … op weg naar beweging en dus verandering!