Werving & Selectie

“ De juiste persoon op de juiste plaats.”
   Gemakkelijk gezegd, maar bepaald niet zo gemakkelijk gedaan!

MATCHING PEOPLE

Een hedendaags concept om stevig en verantwoord te beleggen in het grootste kapitaal van een organisatie: het menselijk kapitaal.
De enige wijze van ‘beleggen’ die hoe dan ook rendeert!
Dit geldt voor iedere organisatie, overal, in welke sector dan ook, hebben mensen gezamenlijk een klus te klaren. Hoe beter de match tussen teamleden en leidinggevenden, hoe beter het resultaat en hoe groter het welbevinden.
Oog voor verschil in kwaliteiten en talenten is hierbij essentieel, maar niet voldoende. Het daadwerkelijk inzetten van deze verschillen, dat bepaalt de succesfactor!

Matching People selecteert niet alleen de beste kandidaat, maar vooral de best passende kandidaat.
Uitgangspunt hierbij is het DIFERENCI-concept, een gebruiksvriendelijk en toegankelijk procesinstrument dat inzicht verschaft in fundamentele verschillen tussen mensen. Het koppelt, transparant en overzichtelijk, drijfveren, kwaliteiten en talenten –vanuit een positief denkkader – aan het profiel van de vacature en tegelijkertijd aan hetgeen noodzakelijk is in het team/ de organisatie.
Immers, het gebeurt maar al te vaak dat binnen werving en selectie gezocht wordt naar wat ‘gewenst” wordt, maar net zo vaak blijkt dat beter gezocht kan worden naar wat er (nog) niet is en wat wel nodig is om de juiste balans te krijgen tussen competenties, talenten en kwaliteiten in een team.

Tevens worden deze inzichten ingezet om het beste uit de kandidaat te halen. Dit betekent dat we optimaal rekening houden met verschillen in dynamieken en dus gedifferentieerd bevragen en onderzoeken.

JT&A staat hierbij voor kwaliteit van inzicht in die gedragscomponenten die niet ‘meetbaar’ zijn. Dit vanuit de overtuiging dat het nou juist die gedragscomponenten zijn die de matchfactor sturen en bepalen. Kennis en kunde kunnen bij kandidaten identiek zijn, het is nou juist de dynamiek van de persoonlijkheid die het verschil kan maken tussen succesvol en niet succesvol.

Matching People 

– Een manier van werven en selecteren, waarbij de focus ligt op optimaal aansluiten op hetgeen nodig is in de organisatie en
hetgeen de kandidaat te bieden heeft.
– Een uitstekend concept om in te zetten bij Beroepskeuze en Loopbaanbegeleiding: wat past wel of niet bij mij?

Samenwerkingspartners

– Indien aan de orde en/of gewenst werkt JT&A  samen met een psycholoog die gespecialiseerd is op het gebied van werving       en selectie en deze specifieke kennis kan koppelen aan de DIFERENCI-inzichten.
– Collega-trainers en coaches worden op uitnodiging ingezet om vanuit de verschillende principes aan te sluiten.

In gesprek met de opdrachtgever wordt vastgesteld wat de begeleiding c.q. ondersteuning tijdens het wervings– en selectieproces inhoudt. De wijze waarop kan variëren: van een individuele procedure tot een teamaangelegenheid, van baliemedewerker tot leidinggevende.

Ook behoort het tot de mogelijkheden om, voorafgaand aan het opstellen van een profiel, eerst een teamscan te maken, om zo vast te stellen wat er nodig is binnen het team.

In alle gevallen moet er een optimale MATCH plaatsvinden. Hoe dan ook!

Bel gerust voor meer informatie of maak een afspraak met Ang. Janssen.

Ik hoor graag van u!