Hoe werkt JT&A voor u

De Opdracht

Deze begint met een gesprek. Met vragen stellen: waarom, welk doel, vanuit welke missie, met welk gewenst resultaat?
Elke opdracht, hoe klein ook, wordt uitgevoerd in de context van de organisatie.

De Aanpak

– Vanuit de specifieke vraag van de klant.
– Vanuit professionele ervaring en een mix van ratio en intuïtie.
– Een geïntegreerde aanpak voor een geïntegreerd resultaat.

De Uitvoering

No-nonsense, ondubbelzinnig en resultaatgericht:
– met concrete afspraken,
– met maatwerk op basis van inhoudelijk partnership,
– met duurzaam resultaat voor mens en organisatie.

Partners in samenwerking

JT&A werkt door het hele land, in diverse sectoren.

Daar waar nodig, gewenst of noodzakelijk, werken we graag samen met collega-specialisten.

We maken ons ‘breed’ daar waar de opdracht om een brede expertise vraagt, of daar waar de omvang van de opdracht meerdere specialisten vraagt.
Vanzelfsprekend onderschrijven deze partners de uitgangspunten van JT&A.