Opleiding Trainer | Facilitator

Een goede trainer weet te verleiden tot willen én kunnen.
Een goede facilitator schept én onderhoudt de (rand)voorwaarden waaronder veranderprocessen op gang komen.

Een trainer/facilitator weet de balans te vinden tussen trainen en faciliteren.
‘Wat heeft de groep wanneer nodig, en hoe?’ en
‘Wat betekent dat voor mijn rol, vanuit mijn persoonlijkheidsdynamiek?’

Vandaar dat deze vernieuwde opleiding, geheel in de geest van JT&A, niet alleen kiest voor het een, maar ook voor het ander.

DIFERENCI is een breed trainings- en coachingsconcept. Het fundament wordt gevormd door de theorie van Human Dynamics.
DIFERENCI is echter meer dan een theorie: het is de vertaalslag naar de praktijk van alledag, aangevuld met nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen.
Daar waar Human Dynamics stopt, gaat DIFERENCI door!

NIEUW!

Door JT&A opgeleide trainers | facilitators worden in de gelegenheid gesteld – facultatief –
het DIFERENCI – beeldmateriaal aan te schaffen.

Klik hier voor meer informatie over deze brede opleiding tot Trainer | Facilitator.

Inschrijven