Human Dynamics – het fundament

HUMAN DYNAMICS

Human Dynamics vormt het theoretisch fundament onder de trainingen van Diferenci. Het is een theorie over fundamentele verschillen tussen mensen. Verschillen die zich manifesteren in de manier waarop wij denken, voelen en handelen.

Human Dynamics geeft inzicht in de onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen en is hierdoor tegelijkertijd een handreiking om naar gedrag, communicatie en samenwerking te kijken.

Drie principes
Volgens Human Dynamics beschikt ieder mens over drie principes: het mentale (rationeel), het emotionele (relationeel) en het fysieke (praktisch, operationeel).

Twee van deze principes zijn van nature sterk ontwikkeld. De combinatie van deze twee principes noemen we een persoonlijkheidsdynamiek. Het derde principe geeft de ontwikkelrichting aan. Op basis van de drie principes onderscheidt Human Dynamics zes persoonlijkheidsdynamieken.

Sandra Seagal en David Horne zijn de grondleggers van dit gedachtegoed. In het boek ‘Samen Leven, Samen Werken’ hebben zij de theorie, het ontstaan en de context uitvoerig beschreven.

Toepassing Human Dynamics
De theorie is vervolgens succesvol toegepast op allerlei plekken, wereldwijd. Aansprekende voorbeelden zijn het bedrijf Intel, en het Zweedse en Nederlandse onderwijs.

Peter Senge (systeemdenker en auteur van o.a. The Fifth Discipline) was dertig jaar geleden al zeer onder de indruk van het gedachtegoed van Human Dynamics.

“Er is geen setting waarin het niet belangrijk is om elkaar te begrijpen. Ik ken geen enkel systeem dat ons zo goed hiertoe in staat stelt, als Human Dynamics. Het is een heel eenvoudige, elegante en krachtige manier om over elkaar te denken en met elkaar in gesprek te komen.
Het onderscheidt zich van andere systemen, doordat het niet in vakjes plaatst, maar gericht is op ontwikkeling. Human Dynamics biedt inzicht in hoe wij van elkaar verschillen en hoe wij die verschillen kunnen benaderen om productief te kunnen samenwerken. Als je het eenmaal kent, vergeet je het nooit meer. Dat wijst op een diep inzicht.” (Peter Senge)

Senge stelt dat er in onderwijs en elders teveel wordt gefocust op ‘smart individuals’. We hebben geen slimme individuen nodig, aldus Senge, maar slimme collectieven.

Het is de ervaring van Janssen Training & Advies dat Human Dynamics prachtige mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op zowel kwaliteiten van individuen als op manieren om kwaliteiten dusdanig op elkaar af te stemmen dat het geheel meer wordt dan de som der delen!