Coaching – DIFERENCI Individueel

Individuele Coaching

The best way to predict your future is to create it’

Wie zich laat coachen door JT&A kiest voor een veilige en ontspannen sfeer waarin heel hard gewerkt wordt. We bieden gerichte ondersteuning met de vraagstelling en het concrete gedrag van de gecoachte als uitgangspunt.

Maatwerk dus in optima forma. De basis is altijd:

▪ Wie ben ik?
▪ Wat wil ik?
▪ Wat kan ik?
▪ Wat doe ik?

De focus ligt op je (on)eindige mogelijkheden.

Je verkrijgt inzicht in je eigen situatie, wordt uitgedaagd te kijken vanuit andere perspectieven en je leert nog scherper te reflecteren op eigen gedrag. En, om hiervoor de volle verantwoordelijkheid te nemen. In essentie is elk coachingsgesprek een kans en uitnodiging tot persoonlijke groei. Tijdens het intake-gesprek maken we vrijblijvend kennis met elkaar en stemmen we verwachtingen over en weer af. Bel me voor een afspraak. Ik ontmoet je graag.

Contact