Coaching – DIFERENCI Team

TEAMCOACHING

Een teamcoachingstraject begint in de regel met een teamscan. Kijken door de bril van DIFERENCI!

Inzicht in de verdeling van de aanwezige persoonlijkheidsdynamieken geeft tegelijkertijd inzicht in de cultuur van het team, c.q. organisatie. En dat geeft dan weer concrete handvatten om deze cultuur positief te beïnvloeden.

Onze definitie van een succesvol team?

Een team met een hoge kwaliteit van de interactie,
en hoge commitment op doelen (resultaatgerichtheid).
dat werkt vanuit gezamenlijkheid met individuele verantwoordelijkheden
en eigenaarschap.

In een succesvol teamtraject mogen verschillen er zijn!
We zien de verschillen, begrijpen en waarderen de verschillen en, last but not least, we benutten de verschillen.

Het begint met een afspraak.

Contact