Opleiding Coach | Practitioner

JT&A biedt de opleiding Coach | Practitioner aan. De opleiding is bedoeld voor professionals die de DIFERENCI-trainingen De Basis en De Verdieping (of in open inschrijving of in-company) gevolgd hebben en zich van hieruit willen verdiepen en bekwamen om beweging te creëren, op individueel-, team- en/of organisatieniveau.
Bijvoorbeeld ten aanzien van cultuurprocessen/gedragsbeïnvloeding.

De opleiding is gestoeld op de overtuiging dat een daadwerkelijke en duurzame verandering (voor een individu of een organisatie) alleen van binnenuit bereikt kan worden.

Vanuit dezelfde visie vormen de authenticiteit, eigen ervaring én ambities van elke coach-in-opleiding vertrekpunt voor de opleiding. Situaties uit de eigen praktijk worden vertaald naar concrete oefeningen en (nieuw) professioneel handelen. Tijdens het leertraject worden conceptuele verbindingen met relevante theorieën gemaakt en komen diverse gasten op bezoek. Uiteraard zijn reflectie, feedback en out-of-the-box-denken belangrijke ingrediënten gedurende het hele traject.


Klik hier voor meer informatie over Coach | Practitioner.

Inschrijven

Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek.