Opleiding interne DIFERENCI – coach | practitioner

Na een uitgebreide intake stellen we samen vast wat de juiste, passende ingrediënten zijn voor een
opleidingstraject op maat van het team/ de organisatie.

De kwaliteit van de interactie op de werkvloer en de diverse manieren van gespreksvoering maken een
substantieel onderdeel uit van de opleiding.

De opgeleide specialisten vormen als het ware ‘de interne motor’ m.b.t. het optimaal inzetten en
benutten van de kracht van de verschillen op de werkvloer.

Voor een algemene indruk ten aanzien van een mogelijke invulling:
zie Opleiding Coach | Practitioner.

 

Contact